Vragen en antwoorden verondiepen van diepe plassen

  • 10-11-2018

Nederland kent diverse diepe plassen die in het verleden zijn ontstaan door de winning van grondstoffen nodig voor de bouw, zoals zand, grind en klei. Tegelijkertijd komen bij allerlei bouwactiviteiten en onderhoudswerkzaamheden aan vaarwegen en havens jaarlijks grote hoeveelheden grond en baggerspecie vrij. Door deze grondstromen te gebruiken voor de herinrichting van diepe plassen krijgt dit materiaal een functioneel en zinvol tweede leven. Zo kunnen er flauwe oevers, eilandjes of geulen mee worden aangelegd. Hierdoor krijgen ook de diepe plassen zelf een nieuwe functie als bijvoorbeeld recreatie- of natuurgebied.

De leden van onze brancheorganisatie richten gebieden in met vrijgekomen grond en baggerspecie.
* Plassen die in het verleden zijn gemaakt worden tot een beter en fraaier gebied omgevormd.
* Huidige winningslocaties moeten maximaal benut worden om het aantal winningslocaties te beperken. Dit houdt in dat alle bouwgrondstoffen gewonnen worden en een project vervolgens wordt verondiept met herbruikbare grond en baggerspecie. In beide gevallen is sprake van nuttig hergebruik.


BEKIJK DE PDF Q&A DIEPE PLASSEN

“Hoe werkt verondieping van diepe plassen?”Illustraties door: Hanne Snel

Email to Friend

Fill in the form below to send this nieuws item to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message:

LAATSTE NIEUWS

Vragen en antwoorden verondiepen van diepe plassen

  • Nieuws Item
  • 10-11-18

Nederland kent diverse diepe plassen die in het verleden zijn ontstaan door de winning van grondstoffen nodig voor de bouw, zoals zand, grind en klei.

LEES MEER

Zand, grind en klei onmisbaar in de circulaire economie

  • Nieuws Item
  • 09-11-18

Tijdens het symposium 'Primair Circulair' op 9 oktober in Nieuwspoort te Den Haag waren de sprekers unaniem: Een duurzame winning en goed gebruik van primaire grondstoffen uit Nederland zoals zand en grind spelen een doorslaggevende rol om een circulaire bouweconomie te realiseren.

LEES MEER