NIEUWS

Hieronder treft u het laatste nieuws van FODI. Via onze nieuwsberichten houden wij u graag op de hoogte over onze laatste ontwikkelingen, interessante artikelen en overige zaken.

NIEUWSBRIEVEN

Terugblik 2017

NIEUWSOVERZICHT


All News

Vragen en antwoorden verondiepen van diepe plassen

  • Nieuws Item
  • 10-11-18

Nederland kent diverse diepe plassen die in het verleden zijn ontstaan door de winning van grondstoffen nodig voor de bouw, zoals zand, grind en klei.

LEES MEER

Zand, grind en klei onmisbaar in de circulaire economie

  • Nieuws Item
  • 09-11-18

Tijdens het symposium 'Primair Circulair' op 9 oktober in Nieuwspoort te Den Haag waren de sprekers unaniem: Een duurzame winning en goed gebruik van primaire grondstoffen uit Nederland zoals zand en grind spelen een doorslaggevende rol om een circulaire bouweconomie te realiseren.

LEES MEER

Artikel Milieumagazine STILTE ROND HET NATUURLIJK KAPITAAL

  • Nieuws Item
  • 10-04-18

Het vorige Kabinet tuigde een ambitieus programma op om de soms symbiotische en soms parasitaire relatie tussen bedrijven en natuur op de agenda te zetten.

LEES MEER

Delfstoffenwinning in beeld bij Nationale Omgevingsvisie

  • Nieuws Item
  • 01-02-18

De Overheid is druk bezig met het opschrijven van omgevingsvisies dat gebeurt op nationaal niveau, op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau.

LEES MEER

Natuurlijk kapitaal in Nederland kan uitgroeien tot ‘frontrunner’

  • Nieuws Item
  • 01-02-18

Natuurlijk Kapitaal staat als thema nog in de startblokken. Ik vind dat het beter kan, want veel betrokkenen kennen het niet goed (genoeg). Het goede nieuws is dat Nederland tot de koplopers behoort en daarom zie ik kansen om uit te groeien tot ‘frontrunner’.

LEES MEER